Źle działający dodatek Lastpass w snapshot 1.9.818.3  • Po ostatniej aktualizacji snapshot-a po kliknięciu na ikonkę Lastpass w inpucie (login lub hasło) nie rozwija się lista zapamiętanych wpisów (nie wyświetla się okienko Lastpass).

    Okienko Lastpass po kliknięciu w górną ikonkę rozszerzenia działa normalnie.
    W wersji stabilnej wszystko jest ok.

    pozdrawiam


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.