Własna kolejność paneli. • W najnowszej stabilnej wersji Vivaldi dodano nowy panel - Historia, więc są już 4 panele. Są ułożone w kolejności:

  1. Zakładki
  2. Pobieranie
  3. Notatki
  4. Historia
   Da się zmienić ich kolejność czy trzeba czekać na dodanie tej funkcjonalności w kolejnych wersjach?

 • Moderator

  Na pewno dałoby się poprzez edycję plików źródłowych programu. Na chwilę obecną trzeba poczekać aż pojawi się więcej opcji ręcznego dostosowywania wyglądu UI do własnych potrzeb (w tym sortowanie paneli, ikon rozszerzeń itp.). • Które to pliki?


 • Moderator

  @pn4265 Jeden ze skryptów w katalogu resources. Wydaje mi się, że bundle.js ale nie szukałem tego zbyt dokładnie, tylko rzuciłem okiem...


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.