Tłumaczenie Vivaldiego  • Witam,
    Jak wygląda sytuacja tłumaczenia przeglądarki Vivaldi na język polski? Ktoś się tym zajmuje? Można jakoś pomóc w tłumaczeniu? :)  • Tutaj masz wątek do zgłaszania uwag w tym zakresie. Miej tylko świadomość, że niektórych fraz na chwilę obecną nie można przetłumaczyć na żaden język, stąd braki w niektórych tłumaczeniach.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.