Çift Sekme Bildirimleri  • Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi örneğin twitter ve facebook' ta çift bildirim görünüyor. Biri Vivaldi' nin de diğeri neyle ilgili? Vivaldi' den mi yoksa sitelerin kendi ayarlarıyla mı ilgili? Bilgisi olan varsa yardımcı oluversin. Sadece Vivaldi' nin bildirimleri görünsün istiyorum.

    0_1481896436149_bildirim.png  • Vivaldi 1.6 ile Sekme Bildirimleri özelliği eklendi. Bu özellik varsayılan olarak aktif bir şekilde gelmekte ve eğer kapatmak isterseniz şu ayarı kapatabilirsiniz. "Ayarlar => Sekmeler => Sekme görünümü => Sayfa başlığı bildirimlerini algıla"

    Vivaldi, sekme başlığını düzenlemiyor.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.