Česky • Is this the way to found Czech forum section ?
  Založena česká sub-sekce Vivaldi fóra.


 • Vivaldi Translator

  Ne, není. "Local Forum" je kategorie/fórum, ve kterém mohou být jak témata (příspěvky), tak další podfóra/podsekce.
  Tys vytvořil jen téma, na které se může odpovídat v podobě příspěvků.

  Česká podsekce bohužel chybí, pokud by byl ale zájem, možná se mohu pokusit "zalobovat" o její vytvoření. ;-)

  No, it isn't. "Local Forum" is a category/forum which can contain topics (posts) and also more subforums/subsections.
  You have made just a topic on which is possible to reply in form of posts. • @nfsmaniac ok, díky. Pořád ještě jsem se pořádně nezorientoval ve fungování fór. Kdybys zaloboval, myslím, že by to řada lidí ocenila. I když umím anglicky obstojně, tak některé věci je přeci jen snazší vysvětlit v nativním jazyce a třebas dohledat odpovídající anglické vlákno...


 • Vivaldi Translator

  Přání, zdá se, splněno. :wink:
  Původně jsem chtěl, aby tu byly i nějaké podsekce a nebylo v budoucnu všechno na jednom místě,
  To se mi však bohužel zatím prosadit nepodařilo. :disappointed: • O co tady jde ???


 • Vivaldi Translator

  @Sysel Staré téma. Z dob, když ještě žádná česká sekce zde na fóru nebyla. No a pak se sem toto téma přesunulo. • chtělo by smazat anebo archivovat, ale to může jen Moderátor.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.