Dodawaine zdjęć do tekstów - zachowanie proporcji obrazu  • Dodawanie zdjęć do wpisów jest zrobione źle. Brakuje możliwości dopasowania rozmiarów obrazu do tekstu, ale za to obraz jest zniekształcony. Wstawione zdjęcie do tekstu ma proporcje boków 4:4, mimo, że oryginał ma inny stosunek długości boków. Jest możliwa zmiana rozmiarów zdjęcia w tekście, ale nie ma możliwości zachowania prawidłowych proporcji. Próba wstawienia linku do wybranego zdjęcia, zakończyła się otworzeniem całego albumu, ale nie wskazanego zdjęcia.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.