Miejsca w google nie działają • Witam, zaobserwowałem następujący problem - wyszukując w google np okolicznych sklepów pojawia się mapka i lista 3 miejsc. Jednak po kliknięciu w mapkę lub ,,więcej miejsc" przenosi mnie do pustej strony. • Wygląda mi na to, że jak występuje parametr rezultatów

  tbm=lcl
  ```[(Wyjaśnienie parametru)](http://www.suvaance.com/get-snack-pack-google-results-for-any-search-query/)
  to jest pusto… Nie wiem, czy to bug, czy pozostałość jakaś z tego, że Vivaldi bazuje na Chromium
  
  Zgłosiłem, a jak coś, to polecam
  [[Bug tracker Vivaldi]](https://vivaldi.com/bugreport/)

Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.