Moje chciejstwa    1. Podział jednym przyciskiem okna przeglądarki na 2 równe podokna - jak w maxthonie 4.4 - ułatwia to 2) Tak samo Podział na 4 podokna. 3) Mam u góry pasek menu i pod spodem pasek adresu. Chciałbym, że jeżeli wyłączam (ukrywam) pasek menu to żeby to co pozostaje czyli pusty pasek z ikoną po lewej V i ikoną zamknięcia zrównywał się z paskiem adresu. Byłoby więcej przestrzeni na tekst na stronie. 4) Żeby można było ukryć/zmniejszyć górny pasek strony. Np. ten na nowej stronie pasek z ikonami nowa karta, +, zakładki, historia,

Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.