Podział aktywnego okna na 2 • Widziałem gdzieś taki zrzut ekranu Vivaldi gdzie aktywne okno było podzielone na 2 okna. Coś jak w Maxthonie 4.4 dało się to robić. Na dole po prawej stronie był (bo teraz w nowej nie ma) jest taki przycisk, który to robił. Do czego taka funkcja. Bardzo pomocna przy nauce programowania z podglądem oraz nauce języków, powórnywaniu zawartości baz. etc. A ciekawe czy dałoby się podzielić na 4 (kratka).


 • Moderator

  There is a Polish forum you may wish to post in.

  You can tile as many pages as you want. Select multiple tabs, right-click, select "Tile (number) Tabs." You can select the format they are tiled in, (grid, horizontal, vertical) in the Page Tiling link on the Status Bar. • @Ayespy Thank You 🙂


 • Moderator

  @zice

  Zgrupuj karty (im więcej tym więcej do podziału na ekranie)
  Shift+S - pasek stanu
  Tam ikona prostokąta - i tu wybierasz odpowiednie opcje.


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.