Podział aktywnego okna na 2  • Widziałem gdzieś taki zrzut ekranu Vivaldi gdzie aktywne okno było podzielone na 2 okna. Coś jak w Maxthonie 4.4 dało się to robić. Na dole po prawej stronie był (bo teraz w nowej nie ma) jest taki przycisk, który to robił. Do czego taka funkcja. Bardzo pomocna przy nauce programowania z podglądem oraz nauce języków, powórnywaniu zawartości baz. etc. A ciekawe czy dałoby się podzielić na 4 (kratka).


  • Moderator

    There is a Polish forum you may wish to post in.

    You can tile as many pages as you want. Select multiple tabs, right-click, select "Tile (number) Tabs." You can select the format they are tiled in, (grid, horizontal, vertical) in the Page Tiling link on the Status Bar.  • @Ayespy Thank You :-)


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.