Podział aktywnego okna na 2  • Widziałem gdzieś taki zrzut ekranu Vivaldi gdzie aktywne okno było podzielone na 2 okna. Coś jak w Maxthonie 4.4 dało się to robić. Na dole po prawej stronie był (bo teraz w nowej nie ma) jest taki przycisk, który to robił. Do czego taka funkcja. Bardzo pomocna przy nauce programowania z podglądem oraz nauce języków, powórnywaniu zawartości baz. etc. A ciekawe czy dałoby się podzielić na 4 (kratka).


  • Moderator

    There is a Polish forum you may wish to post in.

    You can tile as many pages as you want. Select multiple tabs, right-click, select "Tile (number) Tabs." You can select the format they are tiled in, (grid, horizontal, vertical) in the Page Tiling link on the Status Bar.


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.