Najjednoduchšie riešenie je zrejme zveriť premazávanie cookies nejakému rozšírenie, napríklad: https://chrome.google.com/webstore/detail/cookie-autodelete/fhcgjolkccmbidfldomjliifgaodjagh Má mať práve podporu listiny bielej (nikdy nemazať) a šedej (uchovať do ukončenia prehliadača). Priamo na navštívenej stránke je možné ju pridať na bielu listinu, nemusí sa teda nič vyplňovať ručne. Niečo také v základe bez nutnosti inštalácie rozšírenia by som ale tiež uvítal.